Płyty OSB

Płyty OSBOSB (z ang. Oriented Strand Board) to obecnie najpopularniejsza płyta budowlana. Zbudowana jest z długich, płaskich wiórów, ułożonych w trzech warstwach. W warstwach zewnętrznych wióry ukierunkowane są wzdłuż dłuższej krawędzi płyty, a w warstwie środkowej wzdłuż krótszej. Dzięki temu w płycie wyróżnia się dwie osie wytrzymałości mechanicznej – główną i boczną. Parametry wytrzymałościowe w osi głównej (dłuższa krawędź) są dwukrotnie wyższe niż w osi bocznej.
Zaprasowanie ukierunkowanych i wzajemnie zazębiających się wiórów odbywa się w warunkach wysokich temperatur i ciśnienia. Do klejenia płyt OSB Superfinish ECO używa się wyłącznie żywic bezformaldehydowych, dzięki czemu zawartość tej substancji w płycie jest taka jak w naturalnym drewnie.

Zastosowanie i zalety


Kronospan oferuje płyty OSB w typach (zgodnie z normą EN 300):
 • OSB/3 do zastosowań nośnych w warunkach wilgotnych
 • OSB/4 do zastosowań nośnych (duże obciążenia) w warunkach wilgotnych
Zastosowania w budownictwie:
 • Nośne poszycia dachów, stropów i ścian
 • Nienośne okładziny ścian i sufitów
 • Podłogi pływające
 • Środniki w belkach dwuteowych
 • Tymczasowe zamknięcia otworów okiennych i drzwiowych
 • Szalunki jednorazowe i tracone
Zastosowania przemysłowe:
 • Szkielety mebli tapicerowanych
 • Opakowania (skrzynie, kontenery)
 • Burty i podłogi w środkach transportu
 • Regały magazynowe i sklepowe
Zalety płyty OSB Superfinish ECO:
 • Duża wytrzymałość mechaniczna (zwłaszcza w osi głównej)
 • Wilgocioodporność
 • Stabilność wymiarów i kształtu
 • Izolacyjność cieplna i akustyczna
 • Łatwość obróbki i montażu
 • Higieniczność (klasa E0)
 • Możliwość recyklingu


^